ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР GEONET SCUBA DIVE
Изберете курс за детайлна информация.


Rescue Diver - Спасяване на водолази и първа помощ при инциденти под вода.
Описание на курса
Rescue курса е предназначена за развиване на знанията и уменията, необходими на физическо лице, за да изпълнява ефективно спасяване и подпомагане на водолаз, и оказване на необходимата първа помощ.
Той е задължителен за тeза които са решили да продължат своето обучение на професионално ниво.
Предварителни условия
1.Минимална възраст 18г. От 15г. до 17г. с изрично писмено съгласие от родител.
2.Завършен SDI CPROX, CPR1st или CPROX1stAED курс. (SDI CPROX, CPR1st или CPROX1stAED курсове могат да бъдат комбинирани с Rescue курса от квалифицирани инструктори)
3.Да имате сертификат SDI Advanced Diver или еквивалент, или сертификат Open Water diver + 40 записани гмуркания.
Какво ще изучавате
1.Превенция и причини за аварии при гмуркане
• Стрес и психологически фактори
• Физически кондициониране
• оборудване
• Синдром на повърхностното удавяне
2.Спасяване и оказване на първа помощ.
• Самоспасяване
• Оказване на помощ на водолаз
• Повърхностни и подводни спасителни действия и операции.
• Видове транспорт
• Изкуствено дишане във вода
• Техники за излизане на лодка и бряг
• Първа помощ
• Преглед на приложението на кислорода
3.Хипербарни наранявания и управление
• Събиране на информация
• Достъп до хипербарна камера
4.Организация и действия при инциденти
• Достъп до спешен транспорт / помощ
• Отчитане на злополуки
• Отговорност и свързани правни съображения
Каква е ползата за вас:
След успешното завършване на курса SDI Adventure Scuba Diver, завършилите получават международен сертификат който им разрешава:
1. Да продължат обучението си до най-високото любителско ниво SDI Master Diver.
2. Да запишат първият професионален курс - SDI Divemaster.
Минимални изисквания за получаване на сертификата
1.Да демонстрират зряла и разумна преценка относно планирането и изпълнението на действия при аварийни ситуации.
2.Да завършат задоволително теоретичния SDI Rescue изпит.
3.Да изпълнят отлично всички практически упражнения. Да реагират адекватно в различни непредвидени ситуации.
Обучение и структура на курса
1.Теоретична подготовка - провежда се по време на целият курс. 
2.Практическа подготовка:
- осем тренировъчни гмуркания в открити води с изпълнение на упражнения необходими за покриване изискванията на курса.
Минимална продължителност на курса 4 дена - 32 учебни часа.
Geonet - A  Ltd Bulgaria, Sofia, Mladost 3, bl.313, vh.1, ap.14, +359888420381   e-mail: dive@geonet-bg.com   www: dive.geonet-bg.com