ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР GEONET SCUBA DIVE
Изберете курс за детайлна информация.


Open Water Scuba Diver - Гмуркане в открити води

Описание на курса
Този курс е предназначен да даде на студентите необходимите умения за провеждане на гмуркания в открита вода в условия, подобни на обучението си, без прякото наблюдение на инструктор.

Предварителни условия
1. Минимална възраст 18г. От 10г. до 17г. с изрично писмено съгласие от родител.
2. Ученици на възраст между 10 до 14 години могат да участват в SDI Junior Open Water Scuba Diver, ако са изпълнени следните условия: -младите ученици трябва да се обучават и да се гмуркат под прекия надзор на родител, настойник или водолазен професионалист, , които е в активен статус. Когато SDI Junior Open Water Diver достигне до 15-годишна възраст, той може да преминете в SDI Open Water Scuba Diver.

Какво ще изучавате
1.Водната среда: визия, светлина, звук, топлинни загуби, приливи и отливи, течения, вълни, вълни и др.
2.Физика и физиология: плаваемост, налягане, въздушни пространства, дишане на сгъстен въздух, смесени газове и др..
3.Подбор, монтаж, употреба и поддръжка на оборудване за гмуркане.
4.Планиране на гмуркане.
5.Основни водолазни умения, включително използване на маска, регулатор, баластен компенсатор и друга водолазна екипировка, плуване под вода, управление на плаваемостта, основни спасителни техники и процедури при аварийни ситуации.
- И още много!

Каква е ползата за вас:
След успешното завършване на курса SDI Open Water Scuba Diver, завършилите получават международен сертификат който им разрешава:
1. Да провеждат гмуркания през деня в открита вода и в условия, подобни на тяхното обучение на дълбочина до 18 метра.
2. Да се запишат в Advanced Adventure Diver, индивидуални SDI Specialties или SDI Advanced Diver"

Минимални изисквания за получаване на сертификата
1.Да демонстрират добри познания относно планирането и изпълнението на водолазните гмуркания.
2.Да завършат задоволително теоретичния тест SDI Open Water Scuba Diver Knowledge Quest.
3.Да изпълнят всички практически упражнения в открита вода безопасно и ефективно.

Обучение и структура на курса
1.Теоретичната подготовка - провежда се по време на целият курс. 
2.Практическа подготовка:
- две упражнения в басейн или води с подходящи условия за усвояване на базовите умения за гмуркане и работа с екипировката.
- четири тренировъчни гмуркания в открити води на дълбочина до 18 метра с изпълнение на упражнения необходими за покриване изискванията на курса.
Минимална продължителност на курса 3 дена - 20 учебни часа.
Geonet - A  Ltd Bulgaria, Sofia, Mladost 3, bl.313, vh.1, ap.14, +359888420381   e-mail: dive@geonet-bg.com   www: dive.geonet-bg.com