ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР GEONET SCUBA DIVE
Изберете курс за детайлна информация.


Divemaster - Водолазен експерт
Описание на курса
Това е първото ниво на професионалното гмуркане. Този курс е предназначен да се развият уменията и знанията, необходими на дадено лице да води сертифицирани водолази в открити води.
Предварителни условия
1. Минимална  18 годишна възраст
2. Сертифициран Advanced Scuba Diver или еквивалентен документ; сертификата Advanced Scuba Diver трябва да включва проверими опит в дълбоководно спускане, навигация, специалностите нощно гмуркане и гмуркане при ограничена видимост.
3. Сертификат SDI Rescue Diver или еквивалент.
4. Представете доказателство за актуален SDI CPROX, CPR1st or CPROX1stAED (КБР, първа помощ и приложение на запасен кислород, където местните законодателства допускат)
*cardio-pulmonary resuscitation (CPR)
5. Представи доказателство за най-малко 40 записани гмуркания
Какво ще изучавате
1. SDI Стандарти и Процедури
2. История на SDI
3. Етичен код и професионализъм на SDI Водолаз експерт
4. Продукти и технологии
- Как да направите поръчка
- Годишни подновявания
5. Отговорност и застраховане
- Управление на риска
- Писмен отказ и освобождаване от претенции
- Попълване на протокол за произшествие
6. Развитие на знанието
- Екипировка, оборудване
- Физика и физиология на гмуркането
- Медицински проблеми, свързани с гмуркането
- Използване на водолазни компютри и таблици
- Водолазна околна среда
- Планиране и контрол на гмуркането:
a.Плувен басейн / ограничени води
b.Открити води
- Разрешаване на проблеми
    a.Плувен басейн / ограничени води
    b.Открити води
- Комуникация под вода и на повърхността
- Съдействие на водолаз
- Избягване на свършване на въздуха и аварийни ситуации
- Препоръчителни практики за безопасно гмуркане
- Процедури за гмуркане от лодка
- Процедури за гмуркане от Бряг/Плаж
- Процедури за Нощно гмуркане
- Управление на аварийни ситуации
- Процедури при извънредни ситуации
a.Първа помощ
b.Управление на кислорода (O2)
c.приложение на Сърдечно белодробна реанимация (КБР)
7. Развитие на лидерски умения
    a.Планиране на групови гмуркания
    b.Контролни списъци (чек-листове) и дневници за Водолаз експерт
Каква е ползата за вас:
След успешното завършване на този курс, завършилите могат:
1. Да помага на действащ SDI Инструктор по време на провеждането на водолазни курсове при условие, че дейностите са подобни на предварителното обучение на специализанта.
2. Да осъществява надзор и да провежда гмуркания на сертифицирани водолази, при условие че дейностите са подобни на предварителното обучение на специализанта
Минимални изисквания за получаване на сертификата
    Теоретични умения:
1.Да премине успешно SDI Divemaster писмен изпит
     Практически умения:
Изисквания в затворени водни басейни:
1. Умения с шнорхел
– Минимално оборудване: маска, плавници, шнорхел и допълнително оборудване, както се изисква
a. Плуване 800 метра нон-стоп с маска, плавници и шнорхел без използването на ръцете за по-малко от 17 минути
б. Плуване 400 метра нон-стоп на повърхността, всякакви удари, без използването на плувни помощни средства (апарати), за по-малко от 10 минути; плувните очила са разрешени
2. Водолазни умения
– Минимална екипировка: цялото оборудване, необходимо за SDI Водолаз водач (лидер)
a. Във водата, пренасяне на друг водолаз в пълно водолазно оборудване с бързо темпо в продължение на 4 минути
b. Да демонстрира пълен сценарий за спасяване - задоволително
c. Да представи подводни умения със и без маска
d. Да плува 100 метра на повърхността, в пълно водолазно оборудване, като използва шнорхел
3. Носене на водолаз, симулиращ безсъзнание, от дълбочина, не по-голяма от 6 м / 20 фута, а на повърхността плуване 100 метра за по-малко от 4 минути
4. Умения в затворени водни басейни:
a. Подготовка и планиране
b. Кратък инструктаж (брифинг) и доуточнения
c. Контрол на групата
d. Разпознаване на проблем и разрешаване
e. Сглобяване и разглобяване на водолазна екипировка
f. Проверка на оборудването
g. Входове / Излизания
h. Подходящa тежест и контрол на плавучеста
i. Чистене на шнорхела и регулатора
j. Връщане на регулатора в начално положение
k. Контролирани спускания и изкачвания
l. Плуване под вода
m. Чистене на маската
n. Система от техники с партньор
o. Премахване и подмяна на системата за тежести
p. Аварийни алтернативи при свършване на въздуха
r. Грижи и поддръжка на оборудването
Изисквания в открити води:
1. 10 гмуркания в открити води, минимално време от 20 минути за всяко
2. Гмурканията за обучение не трябва да надвишават 40 метра / 130 фута
3. Да покаже на, действащ SDI инструктор в открити води, подготовка, планиране, контрол на група, и решаване на проблеми в продължение на най-малко три водолазни дейности в открити води от темите, описани по-долу
4. Курсистите трябва да покажат всички умения, задължителни в предишните курсове в качеството на Водолаз експерт с лидерско ниво на оборудване. Уменията включват:
a. Подготовка и планиране
b. Кратък инструктаж (брифинг) и доуточнения
c. Контрол на група
d. Сглобяване и разглобяване на водолазна екипировка
e. Проверка на оборудването
f. Входове / Излизания
g. Подходящa тежест и контрол на плавучеста
h. Чистене на шнорхела и регулатора
i. Връщане на регулатора в начално положение
j. Контролирани спускания и изкачвания
k. Плуване под вода
l. Чистене на маската
m. Система от техники с партньор
n. Премахване и подмяна на системата за тежести / баласт
o. Премахване и подмяна на водолазния акваланг
p. Разпознаване на проблем и разрешаване
q. Аварийни алтернативи при свършване на въздуха
r. Грижи и поддръжка на оборудването
t. Оценка на навигационните умения както чрез естествената природна навигация, така и с компас
5. След успешното завършване на гмурканията, курсистите трябва да попълнят своите дневници и инструкторът трябва да подпише завършените гмуркания
Обучение и структура на курса
"1.Теоретична подготовка - провежда се по време на целият курс. 
2. Практическа подготовка:
- Да изнесат минимум 5 брифинга или доуточнения
- Да покажат подготовка, планиране и контрол в управление на гмуркането и водолазните дейности
- Да ръководят минимум 4 гмуркания с различни обекти и условия на околната среда
Geonet - A  Ltd Bulgaria, Sofia, Mladost 3, bl.313, vh.1, ap.14, +359888420381   e-mail: dive@geonet-bg.com   www: dive.geonet-bg.com