ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР GEONET SCUBA DIVE
Изберете курс за детайлна информация.


Advanced Adventure Diver - Гмуркане в открити води на дълбочина до 30 метра

Описание на курса
Целта на този курс е да дадена водолаза познания за пет различни SDI специалности, 2 основни и 3 допълнителни без да навлиза в техните детайли. Двете основни специалности са SDI дълбочинно гмуркане и навигация. Едно гмуркане от всяка една от специалностите може да се отнесе след това към завършване и сертифицирането на избарана специалност. Специалности, в ограничена отгоре водна среда и които не са свързани с гмуркане, не са позволени и не се причисляват към трите избрани специалности.

Предварителни условия
1. Минимална възраст 18г. От 10г. до 17г. с изрично писмено съгласие от родител.
2. Завършен курс  SDI Open Water Scuba Diver.

Какво ще изучавате
1.Основни познания за гмуркането на дълбичини по големи от 18 м. - SDI Deep Diver
2.Основни познания за подводната навигация - SDI Underwater Navigation
3. По време на курса ще бъдат извършени пет тематично свързани с избараните специалности гмуркнатия.
Задължително е едно от гмурканията да е на дълбочина по голяма от 20 метра но не по голяма от 30 метра и едно от гмурканията да бъде с елементи от подводната навигация.

Каква е ползата за вас:
След успешното завършване на курса SDI Advanced Adventure Diver, завършилите получават международен сертификат който им разрешава:
1. Да провеждат гмуркания през деня в открита вода и в условия, подобни на тяхното обучение на дълбочина до 30 метра.
Сертификатът по тази специалност не е включен към необходимите специалности за курса SDI Advanced Diver.

Минимални изисквания за получаване на сертификата
1.Да демонстрират добри познания относно планирането и изпълнението на водолазните гмуркания.
2. Да завършат задоволително теоретичния тест SDI Advanced Adventure Diver Knowledge Quests .
3.Да покажат задоволителни познания за планиране и подготовка за гмуркане и изпълнят всички практически упражнения в открита вода безопасно и ефективно.

Обучение и структура на курса
1.Теоретичната подготовка - провежда се по време на целият курс. 
2. Практическа подготовка:
- две упражнения в басейн или води с подходящи условия за усвояване на базовите умения за гмуркане и работа с екипировката.
- пет тематични тренировъчни гмуркания в открити води с изпълнение на упражнения необходими за покриване изискванията на курса.
Минимална продължителност на курса 3 дена - 24 учебни часа.
Geonet - A  Ltd Bulgaria, Sofia, Mladost 3, bl.313, vh.1, ap.14, +359888420381   e-mail: dive@geonet-bg.com   www: dive.geonet-bg.com