ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР GEONET SCUBA DIVE
Изберете курс за детайлна информация.


Advanced Scuba Diver - Гмуркане за напреднали на дълбочина до 40 метра
Описание на курса
Целта на този курс е да подготви напреднали водолази владеещи уменията да извършат гмуркания в разнообразна условия и променлива среда в зависимост от вашите желания и нужди. След завършване на този курс ще имате теоретични и практически познания да се гмуркате до максимално разрешените в спортното гмуркане 40 метра в условия отговарящи на завършените от вас четири пълни специализирани курса.
Предварителни условия
1. Минимална възраст 18г. От 10г. до 17г. с изрично писмено съгласие от родител.
2. Завършени 4 специалности курса (1 курс без гмуркания, може да се използва като кредит към advanced diver development program, с изключение на nitrox).
3. Да имате доказани 25 записани гмуркания.
Какво ще изучавате
1.Необходимите ви познания за гмуркането на дълбочини до 40 метра.
Планиране на гмуркане в различни условия и подготовка на необходимата екипировка.
2.Теоретично и практически ще усъвършенствате вашите познания за спортното гмуркане. Ще затвърдите и развиете вашите познания за избраните специалности.
3. Ще придобиете опит в практическото прилагане на вашите знания и умения.
4. По време на курса ще бъдат извършени четири гмуркания на дълбочина между 20 и 40 метра.
Едно от гмурканията ще е на дълбочина близка до но не по-голяма от 40 метра.
Каква е ползата за вас:
След успешното завършване на курса SDI Adventure Scuba Diver, завършилите получават международен сертификат който им разрешава:
1. Да провеждат гмуркания  в условия отговарящи на придобитите от тях сертификати за 4 или повече специалности на дълбочина до 40 метра.
2. Да запишат курс SDI Recue Diver Course.
Минимални изисквания за получаване на сертификата
1.Да демонстрират добри познания относно планирането и изпълнението на водолазните гмуркания.
2. Да завършат задоволително теоретичния тест SDI Advanced Scuba Diver Knowledge Quests .
3.Да покажат отлични познания за планирането и провеждането на гмуркането. Да реагират адекватно в различни непредвидени ситуации.
Обучение и структура на курса
1.Теоретична подготовка - провежда се по време на целият курс. 
2. Практическа подготовка:
- четири тематични тренировъчни гмуркания в открити води с изпълнение на упражнения необходими за покриване изискванията на курса.
Минимална продължителност на курса 3 дена - 24 учебни часа.
Geonet - A  Ltd Bulgaria, Sofia, Mladost 3, bl.313, vh.1, ap.14, +359888420381   e-mail: dive@geonet-bg.com   www: dive.geonet-bg.com