ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР GEONET SCUBA DIVE
-
България, София, Младост 3, бл.313, вх.2,ап.14  GSM: +359888420381   e-mail: dive@geonet-bg.com   www: http://divebg.com/
>
Geonet - A  Ltd  Bulgaria, Sofia, Mladost 3, bl.313, vh.2, ap.14, +359888420381   e-mail: dive@geonet-bg.com   www: dive.geonet-bg.com